Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 16:36
kontakt
VERBICOM
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 756,00 2 770,00
-51,9%
2 554,00
-7,8%
7 097,00
177,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 108,00 -452,00
---
-409,00
---
1 531,00
---
Zysk (strata) brutto 79,00 -438,00
---
4 586,00
---
1 490,00
-67,5%
Zysk (strata) netto 79,00 -497,00
---
4 586,00
---
1 490,00
-67,5%
Amortyzacja 160,00 183,00
14,4%
183,00
0,0%
180,00
-1,6%
Aktywa 15 309,00 18 533,00
21,1%
16 814,00
-9,3%
18 265,00
8,6%
Kapitał własny 8 809,00 7 873,00
-10,6%
11 220,00
42,5%
12 517,00
11,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,10 0,98
-10,7%
1,40
42,5%
1,56
11,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,06
---
0,57
---
0,19
-67,5%