Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 14:59
kontakt
PRAGMAINK
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 795,00 44 504,00
6,5%
38 502,00
-13,5%
3 240,00
-91,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 799,00 9 341,00
-27,0%
7 065,00
-24,4%
-3 902,00
---
Zysk (strata) brutto 5 116,00 -682,00
---
-12 372,00
---
-8 600,00
---
Zysk (strata) netto 3 244,00 -506,00
---
-11 322,00
---
-6 642,00
---
Amortyzacja 919,00 1 418,00
54,3%
1 643,00
15,9%
649,00
-60,5%
Aktywa 270 025,00 257 991,00
-4,5%
187 304,00
-27,4%
161 298,00
-13,9%
Kapitał własny 55 321,00 45 019,00
-18,6%
41 720,00
-7,3%
26 683,00
-36,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,03 12,23
-18,6%
11,34
-7,3%
7,25
-36,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 -0,14
---
-3,08
---
-1,80
---