Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.24, godz. 23:25
kontakt
PRAGMAINK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 927,00 582,00
-37,2%
547,00
-6,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -487,00 -107,00
---
-223,00
---
Zysk (strata) brutto 2 958,00 -463,00
---
1 139,00
---
Zysk (strata) netto 3 597,00 -399,00
---
761,00
---
Amortyzacja 144,00 141,00
-2,1%
141,00
0,0%
Aktywa 73 150,00 49 288,00
-32,6%
46 797,00
-5,1%
Kapitał własny 35 854,00 35 455,00
-1,1%
36 216,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,74 9,64
-1,1%
9,84
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,98 -0,11
---
0,21
---