Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 01:29
kontakt
LETUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 25,00 26,00
4,0%
24,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11,00 20,00
81,8%
13,00
-35,0%
Zysk (strata) brutto 9,00 -6,00
---
10,00
---
Zysk (strata) netto 9,00 -6,00
---
10,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 721,00 13 696,00
-0,2%
13 714,00
0,1%
Kapitał własny 11 764,00 11 905,00
1,2%
11 769,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,19
1,1%
0,18
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---