Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:14
kontakt
BIOGENED
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 436,00 14 978,00
43,5%
18 304,00
22,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 1 229,00
6 045,0%
1 096,00
-10,8%
Zysk (strata) brutto 2,00 1 137,00
56 750,0%
906,00
-20,3%
Zysk (strata) netto 32,00 921,00
2 778,1%
734,00
-20,3%
Amortyzacja 1 106,00 694,00
-37,3%
714,00
2,9%
Aktywa 83 400,00 85 110,00
2,1%
87 442,00
2,7%
Kapitał własny 54 730,00 55 651,00
1,7%
55 894,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,28 22,66
1,7%
22,76
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,38
2 784,6%
0,30
-20,3%