Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.27, godz. 06:42
kontakt
KREC
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39 374,00 45 303,00
15,1%
48 259,00
6,5%
60 434,00
25,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 876,00 6 493,00
10,5%
6 669,00
2,7%
22 752,00
241,2%
Zysk (strata) brutto 5 089,00 5 640,00
10,8%
6 447,00
14,3%
21 585,00
234,8%
Zysk (strata) netto 4 148,00 4 643,00
11,9%
5 570,00
20,0%
17 413,00
212,6%
Amortyzacja 5 431,00 5 239,00
-3,5%
6 530,00
24,6%
7 460,00
14,2%
Aktywa 199 201,00 212 662,00
6,8%
219 133,00
3,0%
233 029,00
6,3%
Kapitał własny 82 768,00 92 626,00
11,9%
102 919,00
11,1%
99 451,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,77 5,33
11,9%
5,93
11,1%
5,73
-3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,27
11,7%
0,32
20,2%
1,00
212,5%