Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 03:27
kontakt
KREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 680,00 28 954,00
22,3%
31 480,00
8,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 672,00 10 584,00
58,6%
12 168,00
15,0%
Zysk (strata) brutto 6 088,00 10 400,00
70,8%
11 185,00
7,5%
Zysk (strata) netto 4 252,00 8 345,00
96,3%
9 068,00
8,7%
Amortyzacja 3 382,00 3 654,00
8,0%
3 806,00
4,2%
Aktywa 226 548,00 227 312,00
0,3%
233 029,00
2,5%
Kapitał własny 105 482,00 111 223,00
5,4%
99 451,00
-10,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,07 6,40
5,4%
5,73
-10,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,48
96,3%
0,52
8,5%