Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 04:12
kontakt
TESGAS
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 752,00 58 295,00
46,6%
98 469,00
68,9%
67 009,00
-31,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 844,00 2 773,00
---
1 866,00
-32,7%
3 733,00
100,1%
Zysk (strata) brutto -6 381,00 2 387,00
---
3 764,00
57,7%
3 709,00
-1,5%
Zysk (strata) netto -6 659,00 1 904,00
---
3 411,00
79,1%
3 924,00
15,0%
Amortyzacja 0,00 2 229,00
---
2 456,00
10,2%
2 747,00
11,8%
Aktywa 87 510,00 87 899,00
0,4%
98 408,00
12,0%
108 152,00
9,9%
Kapitał własny 64 517,00 66 315,00
2,8%
69 726,00
5,1%
73 650,00
5,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,68 5,84
2,8%
6,14
5,1%
6,49
5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,59 0,17
---
0,30
79,2%
0,35
15,0%