Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.29, godz. 09:35
kontakt
TESGAS
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 26 296,00 25 994,00
-1,1%
28 845,00
11,0%
26 705,00
-7,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 544,00 292,00
-81,1%
2 151,00
636,6%
1 511,00
-29,8%
Zysk (strata) brutto 1 430,00 257,00
-82,0%
2 116,00
723,3%
1 493,00
-29,4%
Zysk (strata) netto 1 994,00 285,00
-85,7%
2 129,00
647,0%
1 192,00
-44,0%
Amortyzacja 1 104,00 1 095,00
-0,8%
1 137,00
3,8%
1 157,00
1,8%
Aktywa 120 836,00 117 832,00
-2,5%
114 943,00
-2,5%
130 734,00
13,7%
Kapitał własny 79 767,00 80 052,00
0,4%
82 181,00
2,7%
83 373,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,03 7,05
0,4%
7,24
2,7%
7,35
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,02
-85,8%
0,19
652,0%
0,10
-44,1%