Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:00
kontakt
PUNKPIRAT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 233,00 317,00
36,1%
234,00
-26,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 005,00 150,00
-85,1%
89,00
-40,7%
Zysk (strata) brutto 2 014,00 295,00
-85,4%
115,00
-61,0%
Zysk (strata) netto 1 948,00 289,00
-85,2%
-152,00
---
Amortyzacja -6,00 2,00
---
1,00
-50,0%
Aktywa 6 236,00 6 455,00
3,5%
6 605,00
2,3%
Kapitał własny 4 928,00 5 217,00
5,9%
5 065,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,23
5,9%
0,23
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,09 0,01
-85,1%
-0,01
---