Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 16:20
kontakt
LUG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 720,00 300,00
-58,3%
300,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 352,00 -5,00
---
-68,00
---
Zysk (strata) brutto 372,00 135,00
-63,7%
-170,00
---
Zysk (strata) netto 372,00 135,00
-63,7%
-170,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 35 514,00 35 676,00
0,5%
35 382,00
-0,8%
Kapitał własny 34 968,00 35 228,00
0,7%
34 932,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,86 4,89
0,7%
4,85
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-63,5%
-0,02
---