Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.10.01, godz. 23:41
kontakt
RONSON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 176,00 1 715,00
874,4%
824,00
-52,0%
1 036,00
25,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -939,00 -224,00
---
-2 214,00
---
-600,00
---
Zysk (strata) brutto 6 539,00 12 018,00
83,8%
7 554,00
-37,1%
100,00
-98,7%
Zysk (strata) netto 6 818,00 11 580,00
69,8%
8 510,00
-26,5%
230,00
-97,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
5,00
---
5,00
0,0%
Aktywa 663 976,00 671 447,00
1,1%
759 664,00
13,1%
710 009,00
-6,5%
Kapitał własny 408 465,00 420 045,00
2,8%
428 555,00
2,0%
428 785,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,49 2,56
2,9%
2,61
2,0%
2,61
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,07
69,0%
0,05
-26,8%
0,00
-98,1%