Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 12:19
kontakt
REINO
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
483,00
---
1 412,00
192,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -971,00 -276,00
---
-811,00
---
-2 223,00
---
Zysk (strata) brutto -737,00 -161,00
---
-389,00
---
-2 387,00
---
Zysk (strata) netto -795,00 219,00
---
-368,00
---
-2 180,00
---
Amortyzacja 4,00 2,00
-50,0%
2,00
0,0%
297,00
14 750,0%
Aktywa 17,00 60 518,00
355 888,2%
67 559,00
11,6%
70 999,00
5,1%
Kapitał własny -473,00 60 099,00
---
65 541,00
9,1%
63 361,00
-3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,23 1,55
---
1,54
-0,3%
1,49
-3,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,38 0,01
---
-0,01
---
-0,05
---