Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 16:25
kontakt
REINO
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 928,00 2 996,00
222,8%
3 351,00
11,8%
1 943,00
-42,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -945,00 1 430,00
---
704,00
-50,8%
-692,00
---
Zysk (strata) brutto -969,00 1 394,00
---
654,00
-53,1%
-638,00
---
Zysk (strata) netto -1 528,00 406,00
---
-40,00
---
-607,00
---
Amortyzacja 130,00 132,00
1,5%
120,00
-9,1%
128,00
6,7%
Aktywa 70 049,00 79 325,00
13,2%
38 627,00
-51,3%
37 835,00
-2,1%
Kapitał własny 61 309,00 73 714,00
20,2%
32 187,00
-56,3%
31 580,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,44 1,74
20,2%
0,64
-62,9%
0,63
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,01
---
-0,00
---
-0,01
---