Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 02:54
kontakt
IDMSA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 47,00 272,00
478,7%
16,00
-94,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 102,00 -119,00
---
304,00
---
Zysk (strata) brutto 3 418,00 1 820,00
-46,8%
-1 633,00
---
Zysk (strata) netto 3 418,00 1 820,00
-46,8%
-1 633,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 436,00 7 499,00
38,0%
5 876,00
-21,6%
Kapitał własny 2 227,00 5 304,00
138,2%
2 413,00
-54,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,12
138,0%
0,05
-54,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,04
-46,8%
-0,04
---