Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.28, godz. 04:15
kontakt
DEVELIA
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 706 187,00 796 734,00
12,8%
819 264,00
2,8%
517 114,00
-36,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 89 268,00 254 347,00
184,9%
172 682,00
-32,1%
-72 422,00
---
Zysk (strata) brutto 101 817,00 201 733,00
98,1%
151 046,00
-25,1%
-134 473,00
---
Zysk (strata) netto 80 240,00 160 380,00
99,9%
117 382,00
-26,8%
-138 800,00
---
Amortyzacja 1 034,00 1 157,00
11,9%
1 434,00
23,9%
1 868,00
30,3%
Aktywa 3 299 649,00 3 574 668,00
8,3%
3 243 925,00
-9,3%
2 816 241,00
-13,2%
Kapitał własny 1 448 376,00 1 497 799,00
3,4%
1 492 111,00
-0,4%
1 317 788,00
-11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,24 3,35
3,4%
3,33
-0,4%
2,94
-11,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,36
100,0%
0,26
-26,8%
-0,31
---