Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 16:23
kontakt
DEVELIA
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 21 700,00 64 630,00
197,8%
53 616,00
-17,0%
45 362,00
-15,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -25 917,00 -9 284,00
---
-25 503,00
---
-14 992,00
---
Zysk (strata) brutto 106 734,00 119 177,00
11,7%
203 583,00
70,8%
109 197,00
-46,4%
Zysk (strata) netto 100 909,00 117 890,00
16,8%
176 252,00
49,5%
140 257,00
-20,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 470 516,00 1 513 921,00
3,0%
1 728 312,00
14,2%
1 935 886,00
12,0%
Kapitał własny 882 436,00 892 888,00
1,2%
948 036,00
6,2%
1 043 538,00
10,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,97 2,00
1,2%
2,12
6,2%
2,33
10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,26
16,9%
0,39
49,8%
0,31
-20,6%