Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 03:22
kontakt
ATLANTAPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 86 931,00 80 665,00
-7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 030,00 3 610,00
19,1%
Zysk (strata) brutto 2 637,00 3 706,00
40,5%
Zysk (strata) netto 2 044,00 2 941,00
43,9%
Amortyzacja 1 053,00 1 031,00
-2,1%
Aktywa 169 673,00 175 217,00
3,3%
Kapitał własny 76 703,00 79 644,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,59 13,07
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,48
43,7%