Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:00
kontakt
ZUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 276 358,00 141 222,00
-48,9%
191 015,00
35,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 693,00 317,00
-93,2%
1 513,00
377,3%
Zysk (strata) brutto 5 218,00 165,00
-96,8%
1 607,00
873,9%
Zysk (strata) netto 946,00 7,00
-99,3%
1 100,00
15 614,3%
Amortyzacja 3 264,00 3 015,00
-7,6%
3 039,00
0,8%
Aktywa 503 270,00 447 633,00
-11,1%
508 959,00
13,7%
Kapitał własny 153 596,00 153 603,00
0,0%
154 764,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,67 6,67
0,0%
6,72
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,00
---
0,05
---