Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:20
kontakt
FERRO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 83 102,00 90 087,00
8,4%
103 667,00
15,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 253,00 5 685,00
152,3%
6 490,00
14,2%
Zysk (strata) brutto 2 473,00 5 304,00
114,5%
21 485,00
305,1%
Zysk (strata) netto 1 133,00 3 937,00
247,5%
39 450,00
902,0%
Amortyzacja 914,00 1 017,00
11,3%
1 121,00
10,2%
Aktywa 331 286,00 366 690,00
10,7%
439 956,00
20,0%
Kapitał własny 200 981,00 204 918,00
2,0%
197 634,00
-3,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,46 9,65
2,0%
9,30
-3,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,18
249,1%
1,86
903,8%