Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:37
kontakt
ASSECOBS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 86 929,00 72 537,00
-16,6%
70 267,00
-3,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 516,00 20 352,00
-41,0%
19 861,00
-2,4%
Zysk (strata) brutto 33 383,00 19 939,00
-40,3%
20 389,00
2,3%
Zysk (strata) netto 29 430,00 16 354,00
-44,4%
16 606,00
1,5%
Amortyzacja 6 172,00 6 380,00
3,4%
7 034,00
10,3%
Aktywa 440 428,00 473 135,00
7,4%
415 232,00
-12,2%
Kapitał własny 331 952,00 348 306,00
4,9%
298 076,00
-14,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,93 10,42
4,9%
8,92
-14,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,88 0,49
-44,5%
0,50
1,6%