Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 13:46
kontakt
CYFRPLSAT
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 280 300,00 2 354 500,00
3,3%
2 378 800,00
1,0%
2 401 000,00
0,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 289 400,00 382 400,00
32,1%
432 500,00
13,1%
458 200,00
5,9%
Zysk (strata) brutto 657 200,00 584 900,00
-11,0%
701 500,00
19,9%
496 200,00
-29,3%
Zysk (strata) netto 606 000,00 488 500,00
-19,4%
586 800,00
20,1%
405 000,00
-31,0%
Amortyzacja 214 400,00 194 200,00
-9,4%
176 800,00
-9,0%
173 700,00
-1,8%
Aktywa 13 536 800,00 13 833 600,00
2,2%
14 941 300,00
8,0%
15 575 900,00
4,2%
Kapitał własny 10 912 400,00 11 161 100,00
2,3%
11 153 500,00
-0,1%
10 910 700,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,06 17,45
2,3%
17,44
-0,1%
17,06
-2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,95 0,76
-19,4%
0,92
20,2%
0,63
-31,0%