Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:45
kontakt
POLWAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 77 609,00 38 160,00
-50,8%
33 194,00
-13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 447,00 -2 572,00
---
-1 270,00
---
Zysk (strata) brutto 7 492,00 -2 754,00
---
-1 343,00
---
Zysk (strata) netto 5 722,00 -2 249,00
---
-1 107,00
---
Amortyzacja 880,00 899,00
2,2%
862,00
-4,1%
Aktywa 136 885,00 138 698,00
1,3%
165 865,00
19,6%
Kapitał własny 88 788,00 86 539,00
-2,5%
85 432,00
-1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,87 2,80
-2,5%
2,76
-1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 -0,07
---
-0,04
---