Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 11:40
kontakt
BLACKPOIN
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 12 358,00 11 659,00
-5,7%
9 799,00
-16,0%
9 501,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 124,00 743,00
-33,9%
790,00
6,3%
1 081,00
36,8%
Zysk (strata) brutto 1 021,00 3 179,00
211,4%
720,00
-77,4%
1 032,00
43,3%
Zysk (strata) netto 1 021,00 3 179,00
211,4%
516,00
-83,8%
930,00
80,2%
Amortyzacja 665,00 661,00
-0,6%
645,00
-2,4%
646,00
0,2%
Aktywa 23 024,00 25 097,00
9,0%
24 599,00
-2,0%
25 637,00
4,2%
Kapitał własny 15 677,00 19 656,00
25,4%
18 758,00
-4,6%
21 154,00
12,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,64
25,4%
1,56
-4,6%
1,76
12,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,26
211,8%
0,04
-83,8%
0,08
81,4%