Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 00:21
kontakt
BLACKPOIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 928,00 4 770,00
-19,5%
4 731,00
-0,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 831,00 369,00
-55,6%
711,00
92,7%
Zysk (strata) brutto 881,00 328,00
-62,8%
704,00
114,6%
Zysk (strata) netto 816,00 273,00
-66,5%
657,00
140,7%
Amortyzacja 325,00 323,00
-0,6%
323,00
0,0%
Aktywa 25 526,00 25 364,00
-0,6%
25 637,00
1,1%
Kapitał własny 20 224,00 20 497,00
1,3%
21 154,00
3,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,68 1,71
1,4%
1,76
3,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,02
-66,2%
0,06
139,1%