Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:45
kontakt
EDISON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 616,00 1 576,00
-2,5%
1 629,00
3,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 271,00 360,00
32,8%
403,00
11,9%
Zysk (strata) brutto 264,00 349,00
32,2%
392,00
12,3%
Zysk (strata) netto 208,00 316,00
51,9%
363,00
14,9%
Amortyzacja 130,00 115,00
-11,5%
115,00
0,0%
Aktywa 4 457,00 4 852,00
8,9%
5 071,00
4,5%
Kapitał własny 3 049,00 3 366,00
10,4%
3 728,00
10,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,14
10,4%
1,26
10,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,11
52,9%
0,12
15,0%