Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.20, godz. 12:28
kontakt
MLPGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 570,00 10 821,00
13,1%
27 338,00
152,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 33,00 -2 700,00
---
-1 924,00
---
Zysk (strata) brutto 3 910,00 7 553,00
93,2%
9 171,00
21,4%
Zysk (strata) netto 612,00 7 377,00
1 105,4%
9 263,00
25,6%
Amortyzacja 211,00 746,00
253,6%
396,00
-46,9%
Aktywa 387 796,00 469 752,00
21,1%
812 001,00
72,9%
Kapitał własny 148 974,00 156 351,00
5,0%
271 763,00
73,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,22 8,63
4,9%
13,78
59,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,41
1 097,1%
0,47
15,5%