Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 04:10
kontakt
MLPGROUP
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 8 394,00 9 570,00
14,0%
10 821,00
13,1%
27 338,00
152,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -735,00 33,00
---
-2 700,00
---
-1 924,00
---
Zysk (strata) brutto 3 843,00 3 910,00
1,7%
7 553,00
93,2%
9 171,00
21,4%
Zysk (strata) netto 3 943,00 612,00
-84,5%
7 377,00
1 105,4%
9 263,00
25,6%
Amortyzacja 77,00 211,00
174,0%
746,00
253,6%
396,00
-46,9%
Aktywa 303 419,00 387 796,00
27,8%
469 752,00
21,1%
812 001,00
72,9%
Kapitał własny 151 622,00 148 974,00
-1,7%
156 351,00
5,0%
271 763,00
73,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,37 8,22
-1,7%
8,63
4,9%
13,78
59,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,03
-84,4%
0,41
1 097,1%
0,47
15,5%