Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 20:55
kontakt
MLPGROUP
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 54 264,00 49 940,00
-8,0%
47 625,00
-4,6%
48 180,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 659,00 36 650,00
-27,7%
168 850,00
360,7%
78 319,00
-53,6%
Zysk (strata) brutto 26 335,00 21 549,00
-18,2%
183 160,00
750,0%
47 995,00
-73,8%
Zysk (strata) netto 21 091,00 16 121,00
-23,6%
150 394,00
832,9%
35 705,00
-76,3%
Amortyzacja 153,00 81,00
-47,1%
86,00
6,2%
90,00
4,7%
Aktywa 2 682 892,00 2 743 962,00
2,3%
3 124 459,00
13,9%
3 238 257,00
3,6%
Kapitał własny 1 211 732,00 1 229 824,00
1,5%
1 502 073,00
22,1%
1 542 437,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 61,45 62,36
1,5%
70,28
12,7%
72,16
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,07 0,82
-23,6%
7,04
761,2%
1,67
-76,3%