Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 01:46
kontakt
INTERBUD
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 968,00 4 513,00
129,3%
2 177,00
-51,8%
2 472,00
13,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 212,00 -921,00
---
1 797,00
---
128,00
-92,9%
Zysk (strata) brutto -1 850,00 -4 570,00
---
-1 494,00
---
-505,00
---
Zysk (strata) netto -1 607,00 -5 007,00
---
-991,00
---
-504,00
---
Amortyzacja 594,00 580,00
-2,4%
574,00
-1,0%
572,00
-0,3%
Aktywa 72 674,00 64 522,00
-11,2%
58 669,00
-9,1%
52 832,00
-9,9%
Kapitał własny -2 872,00 -7 879,00
---
-8 870,00
---
-9 374,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,41 -1,12
---
-1,26
---
-1,34
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,23 -0,71
---
-0,14
---
-0,07
---