Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.09, godz. 16:01
kontakt
PREFABET
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 931,00 3 923,00
-86,4%
1 808,00
-53,9%
1 402,00
-22,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 379,00 -15 290,00
---
-14 582,00
---
-8 773,00
---
Zysk (strata) brutto -3 061,00 -17 368,00
---
-14 828,00
---
-8 786,00
---
Zysk (strata) netto -3 007,00 -17 368,00
---
-14 828,00
---
-8 786,00
---
Amortyzacja 2 484,00 738,00
-70,3%
430,00
-41,7%
360,00
-16,3%
Aktywa 62 878,00 48 348,00
-23,1%
19 848,00
-58,9%
10 775,00
-45,7%
Kapitał własny 19 899,00 2 531,00
-87,3%
-12 297,00
---
-21 083,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 22,70 2,89
-87,3%
-14,03
---
-24,05
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -3,43 -19,81
---
-16,92
---
-10,02
---