Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.30, godz. 19:55
kontakt
STAPORKOW
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 665,00 52 108,00
2,8%
50 438,00
-3,2%
49 240,00
-2,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 169,00 1 986,00
---
4 019,00
102,4%
635,00
-84,2%
Zysk (strata) brutto -6 220,00 1 241,00
---
2 964,00
138,8%
445,00
-85,0%
Zysk (strata) netto -6 805,00 1 758,00
---
3 032,00
72,5%
-32,00
---
Amortyzacja 3 546,00 3 132,00
-11,7%
2 625,00
-16,2%
5 668,00
115,9%
Aktywa 55 614,00 54 295,00
-2,4%
60 129,00
10,7%
52 979,00
-11,9%
Kapitał własny 15 425,00 17 183,00
11,4%
20 215,00
17,6%
20 183,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,37 2,64
11,4%
3,11
17,6%
3,10
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,05 0,27
---
0,47
72,6%
-0,00
---