Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.25, godz. 00:00
kontakt
STAPORKOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 11 542,00 8 017,00
-30,5%
11 468,00
43,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -837,00 -355,00
---
2 080,00
---
Zysk (strata) brutto -545,00 -713,00
---
1 799,00
---
Zysk (strata) netto -849,00 -713,00
---
1 758,00
---
Amortyzacja 1 360,00 1 359,00
-0,1%
1 352,00
-0,5%
Aktywa 52 979,00 47 383,00
-10,6%
50 764,00
7,1%
Kapitał własny 20 183,00 19 470,00
-3,5%
21 228,00
9,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,10 2,99
-3,5%
3,26
9,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,11
---
0,27
---