Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 06:48
kontakt
REDAN
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 624 813,00 553 208,00
-11,5%
367 023,00
-33,7%
130 857,00
-64,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -26 492,00 -39 539,00
---
-70 936,00
---
-8 277,00
---
Zysk (strata) brutto -32 719,00 -47 462,00
---
-48 447,00
---
20 236,00
---
Zysk (strata) netto -20 319,00 -46 426,00
---
-45 636,00
---
22 227,00
---
Amortyzacja 11 970,00 13 152,00
9,9%
23 923,00
81,9%
6 103,00
-74,5%
Aktywa 308 890,00 298 838,00
-3,3%
97 076,00
-67,5%
70 317,00
-27,6%
Kapitał własny 80 600,00 32 504,00
-59,7%
-12 023,00
---
10 097,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,26 0,91
-59,7%
-0,34
---
0,28
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,57 -1,30
---
-1,28
---
0,62
---