Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 08:44
kontakt
REDAN
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 26 111,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 158,00
Zysk (strata) brutto 808,00
Zysk (strata) netto 784,00
Amortyzacja 1 510,00
Aktywa 70 317,00
Kapitał własny 10 097,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,28
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02