Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.07, godz. 13:21
kontakt
REDAN
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 255 033,00 228 854,00
-10,3%
62 544,00
-72,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -8 516,00 -36 646,00
---
-3 471,00
---
Zysk (strata) brutto -11 271,00 -42 138,00
---
-8 219,00
---
Zysk (strata) netto -7 886,00 -36 461,00
---
-6 263,00
---
Amortyzacja 6 355,00 19 022,00
199,3%
2 949,00
-84,5%
Aktywa 302 785,00 312 852,00
3,3%
92 374,00
-70,5%
Kapitał własny 72 673,00 -4 022,00
---
-18 488,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,04 -0,11
---
-0,52
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,22 -1,02
---
-0,18
---