Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 17:22
kontakt
SECOGROUP
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 268 019,00 231 385,00
-13,7%
192 771,00
-16,7%
220 991,00
14,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 966,00 10 706,00
-28,5%
9 585,00
-10,5%
9 429,00
-1,6%
Zysk (strata) brutto 13 260,00 9 244,00
-30,3%
8 683,00
-6,1%
7 497,00
-13,7%
Zysk (strata) netto 10 255,00 7 402,00
-27,8%
5 714,00
-22,8%
6 410,00
12,2%
Amortyzacja 5 048,00 4 544,00
-10,0%
5 925,00
30,4%
6 321,00
6,7%
Aktywa 506 801,00 448 390,00
-11,5%
432 692,00
-3,5%
432 713,00
0,0%
Kapitał własny 161 701,00 179 098,00
10,8%
195 093,00
8,9%
194 032,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,72 17,41
10,8%
18,96
8,9%
18,86
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,00 0,72
-27,9%
0,56
-22,8%
0,62
12,3%