Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 16:31
kontakt
SECOGROUP
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 141 031,00 130 965,00
-7,1%
121 524,00
-7,2%
133 544,00
9,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 14 184,00 8 685,00
-38,8%
10 139,00
16,7%
4 939,00
-51,3%
Zysk (strata) brutto 11 833,00 7 778,00
-34,3%
9 959,00
28,0%
3 920,00
-60,6%
Zysk (strata) netto 9 186,00 6 253,00
-31,9%
7 550,00
20,7%
3 182,00
-57,9%
Amortyzacja 3 649,00 3 037,00
-16,8%
3 890,00
28,1%
3 743,00
-3,8%
Aktywa 347 563,00 356 686,00
2,6%
352 367,00
-1,2%
311 459,00
-11,6%
Kapitał własny 173 363,00 186 067,00
7,3%
197 683,00
6,2%
184 011,00
-6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,85 18,08
7,3%
19,21
6,2%
17,88
-6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,89 0,61
-31,9%
0,73
20,7%
0,31
-57,9%