Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.01, godz. 19:57
kontakt
DROZAPOL
Kwartalne skonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 015,00 33 283,00
14,7%
56 301,00
69,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 467,00 5 581,00
280,4%
12 476,00
123,5%
Zysk (strata) brutto 1 536,00 5 413,00
252,4%
12 719,00
135,0%
Zysk (strata) netto 1 333,00 4 374,00
228,1%
10 291,00
135,3%
Amortyzacja 342,00 344,00
0,6%
323,00
-6,1%
Aktywa 89 183,00 106 503,00
19,4%
127 700,00
19,9%
Kapitał własny 63 160,00 67 534,00
6,9%
75 990,00
12,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,32 11,04
6,9%
12,42
12,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,72
228,0%
1,68
135,2%