Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.08, godz. 01:48
kontakt
OTMUCHOW
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 68 579,00 73 733,00
7,5%
74 806,00
1,5%
119 932,00
60,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 986,00 -747,00
---
89,00
---
-357,00
---
Zysk (strata) brutto -4 695,00 -1 134,00
---
-437,00
---
-1 193,00
---
Zysk (strata) netto -5 203,00 -944,00
---
-211,00
---
-896,00
---
Amortyzacja 5 740,00 5 748,00
0,1%
6 102,00
6,2%
5 154,00
-15,5%
Aktywa 178 950,00 170 736,00
-4,6%
152 497,00
-10,7%
163 549,00
7,2%
Kapitał własny 93 489,00 109 319,00
16,9%
99 223,00
-9,2%
99 344,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,33 4,29
-41,5%
3,89
-9,2%
3,90
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,41 -0,04
---
-0,01
---
-0,04
---