Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 03:19
kontakt
ERG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17 427,00 21 826,00
25,2%
31 757,00
45,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -249,00 -1 042,00
---
1 100,00
---
Zysk (strata) brutto -316,00 -1 178,00
---
974,00
---
Zysk (strata) netto -180,00 -886,00
---
1 103,00
---
Amortyzacja 771,00 808,00
4,8%
808,00
0,0%
Aktywa 62 958,00 71 739,00
13,9%
78 123,00
8,9%
Kapitał własny 37 227,00 36 341,00
-2,4%
37 443,00
3,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 42,50 41,48
-2,4%
42,74
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,20 -1,01
---
1,26
---