Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.11.30, godz. 17:10
kontakt
DOMDEV
Roczne skonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 404 683,00 1 653 933,00
17,7%
1 661 721,00
0,5%
1 815 012,00
9,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 235 392,00 282 019,00
19,8%
320 690,00
13,7%
386 267,00
20,4%
Zysk (strata) brutto 236 232,00 282 642,00
19,6%
320 482,00
13,4%
378 627,00
18,1%
Zysk (strata) netto 190 674,00 227 021,00
19,1%
256 015,00
12,8%
302 242,00
18,1%
Amortyzacja 7 330,00 9 594,00
30,9%
14 944,00
55,8%
14 736,00
-1,4%
Aktywa 2 390 395,00 2 538 953,00
6,2%
2 960 936,00
16,6%
3 253 210,00
9,9%
Kapitał własny 1 002 259,00 1 046 473,00
4,4%
1 084 197,00
3,6%
1 157 433,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 40,30 41,91
4,0%
43,25
3,2%
45,90
6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 7,67 9,09
18,6%
10,21
12,3%
11,98
17,4%