Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.25, godz. 17:23
kontakt
GLCOSMED
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 181 208,00 195 594,00
7,9%
195 594,00
0,0%
231 476,00
18,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 740,00 3 816,00
---
3 816,00
0,0%
16 582,00
334,5%
Zysk (strata) brutto -4 016,00 1 308,00
---
1 308,00
0,0%
15 284,00
1 068,5%
Zysk (strata) netto -5 230,00 1 408,00
---
1 408,00
0,0%
14 110,00
902,1%
Amortyzacja 7 838,00 8 529,00
8,8%
8 529,00
0,0%
8 358,00
-2,0%
Aktywa 334 493,00 324 994,00
-2,8%
324 994,00
0,0%
341 464,00
5,1%
Kapitał własny 219 827,00 221 235,00
0,6%
221 235,00
0,0%
235 345,00
6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,52 2,53
0,6%
2,53
0,0%
2,70
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,02
---
0,02
0,0%
0,16
912,5%