Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.25, godz. 17:15
kontakt
GLCOSMED
Kwartalne skonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 86 220,00 84 498,00
-2,0%
88 473,00
4,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 983,00 3 538,00
-29,0%
4 362,00
23,3%
Zysk (strata) brutto 4 897,00 2 156,00
-56,0%
4 574,00
112,2%
Zysk (strata) netto 4 593,00 1 863,00
-59,4%
3 725,00
99,9%
Amortyzacja 2 560,00 2 951,00
15,3%
2 456,00
-16,8%
Aktywa 357 251,00 352 606,00
-1,3%
353 389,00
0,2%
Kapitał własny 216 838,00 213 326,00
-1,6%
217 205,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,48 2,44
-1,6%
2,49
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,02
-60,4%
0,04
104,8%