Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2022.01.25, godz. 18:25
kontakt
GLCOSMED
Półroczne skonsolidowane
 2019-06-302020-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 150 294,00 177 422,00
18,0%
177 422,00
0,0%
170 718,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 887,00 12 786,00
342,9%
12 786,00
0,0%
8 521,00
-33,4%
Zysk (strata) brutto 894,00 11 814,00
1 221,5%
11 814,00
0,0%
7 053,00
-40,3%
Zysk (strata) netto 27,00 11 708,00
43 263,0%
11 708,00
0,0%
6 456,00
-44,9%
Amortyzacja 5 491,00 5 013,00
-8,7%
5 013,00
0,0%
5 511,00
9,9%
Aktywa 331 380,00 347 328,00
4,8%
347 328,00
0,0%
352 606,00
1,5%
Kapitał własny 181 023,00 195 565,00
8,0%
195 565,00
0,0%
213 326,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,07 2,24
8,0%
2,24
0,0%
2,44
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,13
---
0,13
0,0%
0,07
-44,8%