Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 14:39
kontakt
INTERCARS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 785 846,00 1 770 632,00
-0,9%
2 086 359,00
17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 127 626,00 101 385,00
-20,6%
112 564,00
11,0%
Zysk (strata) brutto 136 073,00 97 602,00
-28,3%
125 951,00
29,0%
Zysk (strata) netto 76 220,00 77 010,00
1,0%
103 660,00
34,6%
Amortyzacja 8 392,00 8 280,00
-1,3%
8 051,00
-2,8%
Aktywa 3 633 211,00 4 121 698,00
13,4%
4 180 008,00
1,4%
Kapitał własny 1 790 495,00 1 867 505,00
4,3%
1 951 046,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 126,38 131,81
4,3%
137,71
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 5,38 5,44
1,0%
7,32
34,6%