Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.26, godz. 03:21
kontakt
SIMPLE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 560,00 9 556,00
-34,4%
12 491,00
30,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 811,00 -4 520,00
---
2 565,00
---
Zysk (strata) brutto 2 797,00 -4 547,00
---
2 480,00
---
Zysk (strata) netto 2 887,00 -4 749,00
---
2 528,00
---
Amortyzacja 886,00 732,00
-17,4%
737,00
0,7%
Aktywa 52 306,00 43 317,00
-17,2%
47 683,00
10,1%
Kapitał własny 25 689,00 20 941,00
-18,5%
23 469,00
12,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,34 4,35
-18,5%
4,88
12,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 -0,99
---
0,52
---