Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.12.02, godz. 20:01
kontakt
SANWIL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -290,00 -275,00
---
-675,00
---
Zysk (strata) brutto 156,00 588,00
276,9%
4 742,00
706,5%
Zysk (strata) netto -86,00 588,00
---
3 828,00
551,0%
Amortyzacja 11,00 18,00
63,6%
17,00
-5,6%
Aktywa 46 336,00 46 961,00
1,3%
52 043,00
10,8%
Kapitał własny 42 664,00 43 252,00
1,4%
47 080,00
8,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,67 2,70
1,4%
2,94
8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,04
---
0,24
545,9%