Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.17, godz. 15:02
kontakt
REMAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 104 617,00 39 542,00
-62,2%
53 800,00
36,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 260,00 2 343,00
-55,5%
4 402,00
87,9%
Zysk (strata) brutto 874,00 2 405,00
175,2%
4 442,00
84,7%
Zysk (strata) netto 3 914,00 1 823,00
-53,4%
3 372,00
85,0%
Amortyzacja 1 505,00 1 460,00
-3,0%
1 540,00
5,5%
Aktywa 249 964,00 166 686,00
-33,3%
161 482,00
-3,1%
Kapitał własny 54 664,00 56 474,00
3,3%
59 892,00
6,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,22 18,82
3,3%
19,96
6,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,30 0,61
-53,4%
1,12
84,9%