Edukacja-GIEŁDA - info.bossa.pl
2021.10.27, godz. 03:07
kontakt
MCI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 124 025,00 45 258,00
-63,5%
305 926,00
576,0%
Zysk (strata) brutto 122 035,00 43 567,00
-64,3%
303 082,00
595,7%
Zysk (strata) netto 98 941,00 35 448,00
-64,2%
430 656,00
1 114,9%
Amortyzacja 336,00 333,00
-0,9%
421,00
26,4%
Aktywa 1 695 352,00 1 728 761,00
2,0%
2 117 220,00
22,5%
Kapitał własny 1 387 411,00 1 422 859,00
2,6%
1 795 042,00
26,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 27,77 28,48
2,6%
34,90
22,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,98 0,71
-64,2%
8,37
1 079,3%